Донирај во Фондацијата Марко Божиновски

Форма за донација

ден

*- полето е задолжително и не прифаќа податоци внесени на кирилица.

Донација на трансакциска сметка

Сметка: 300000004782136 – Комерцијална Банка
Назив: Марко Божиновски – Скопје

Девизна сметка

Сметка: 0270100386639 – Комерцијална Банка
Назив – Марко Божиновски – Скопје
IBAN: MK07300701003866387
SWIFT: KOBSMK2X