Проекти

Целосно бојадисување и заштита на надворешните прозори од УВ зраци и непропустливост на топлина

За успешна реализација на уредувањето на Спортскиот Центар Марко Божиновски, за свој прв самостоен проект реализиран од страна на нашата Фондација, беше целосно бојадисување на целиот комплекс и поставување на заштита на надворешните прозори која штити од УВ зраци и непропустливост на топлина во спортскиот комплекс со фолија Lummar 40m2.

Во склоп на овој проект е и планирано санирање и подобрување на условите на тоалетите и соблекувалните во Спортскиот Центар.