Проекти

Осветлување на спортскиот центар

При уредување на Спортскиот Центар Марко Божиновски, Фондацијата преку своите волонтери, пријатели и другари како си го постави осветлувањето на спортскиот центар и замена на истото со поефикасни и поштедливи ЛЕД Панели.

Извршена е целосна промена на старите неонки со нови ЛЕД Панели, вкупно 80 на број во целиот спортски центар.