Проекти

Основни средства за работа и хигиена

За нормално функционирање на Спортскиот Центар Марко Божиновски, Фондацијата како дел од своите проекти планирани и реализирани, донираше основни средства за работа на комплексот:

  • Лап топ
  • Принтер
  • Дезинефекциски средства
  • Средства за хигиена
  • Професионална правсмокуалка
  • Професионален сет за хигиена и одржување