Проекти

Купи столче

Во склоп на Спортскиот Центар Марко Божиновски се и надворешните повеќенаменски терени, за фудбал, кошарка, ракомет и повеќе детски спортови.

За таа цел Фондацијата овозможува како еден од наредните проекти да биде можноста за купување и позиционирање на свое столче за 350 денари и на располагање се 2000 столчиња на надворешните трибини во склоп на Спортскиот Центар.