Проекти

Купи столче

Во склоп на Спортскиот Центар Марко Божиновски се и надворешните повеќенаменски терени, за фудбал, кошарка, ракомет и повеќе детски спортови.

Проектот кој започна со организација и реализација на 31.03.2022 година е успешно завршен и купувањето и позиционирање на столчињата е завршено. За овој проект, односно надворешните трибини во склоп на Спортскиот Центар Марко Божиновски се купени и наместени 2119 столчиња.

Ви благодариме убави луѓе на Вашето учество и огромна помош без која овој проект немаше да биде реализиран.